Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Di tích cấp tỉnh

Chùa Lạc Điền xã Tuy Lộc - Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Chùa Lạc Điền xã Tuy Lộc - Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

01/08/2019

Ngày 06/2/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND công nhận Chùa Lạc Điền xã Tuy Lộc - Thành phố Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích Chùa Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

01/08/2019

Ngày 07/11/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1669/QĐ-UBND công nhận Chùa Y Can thuộc thôn Hòa Bình, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đền Làng Thân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

27/04/2017

Ngày 06/2/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND công nhận đền Làng Thân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đình Làng Xóa, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

27/04/2017

Ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND công nhận đình Làng Xóa, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích Đình Ba Chãng, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

15/05/2017

Ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 3653/QĐ-UBND công nhận đình Ba Chãng, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Đền Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

14/06/2019

Ngày 4/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND công nhận đền Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích Đền Cầm Hánh, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

15/05/2017

Ngày 06/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND, công nhận đền Cầm Hánh, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đền, chùa Thác Ô Đồ, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

27/04/2017

Ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 3654/QĐ-UBND, công nhận quần thể đền, chùa Thác Ô Đồ, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đình Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

27/04/2017

Ngày 6/2/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND, công nhận đình Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích Đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

07/04/2017

Ngày 30/07/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND, công nhận Đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - kiến trúc cấp tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h