Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021

14/07/2021

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021