Câu hỏi: Thanh toán tiền bảo hiểm

Người hỏi: Vũ Hải Bình / Địa chỉ: Vũ Hải Bình / Ngày hỏi: 05/04/2017

Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 6 năm 2016 được 14 năm 2 tháng, (trong đó BHXH bắt buộc là 14 năm 2 tháng, BHTN chưa hưởng là 2 năm). Đến nay tôi không muốn tham gia đóng BHXH nữa. Vậy tôi xin hỏi tôi cần phải làm những thủ tục gì để thanh toán tiền bảo hiểm tôi đã đóng; mức thanh toán bảo hiểm của tôi là bao nhiêu và được tính như thế nào? Rất mong quý cơ quan giải đáp câu hỏi của tôi. Xin trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái căn cứ vào quy định của chế độ, chính sách do Nhà nước quy định trả lời như sau:

1. Về thủ tục để giải quyết BHXH một lần:

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, quy định thủ tục hồ sơ để giải quyết BHXH một lần tại Điều 20 gồm có: Sổ BHXH đã được cơ quan BHXH xác nhận chốt thời gian đóng BHXH bằng bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng; Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính) kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH nêu trên.

2. Điều kiện và mức thanh toán BHXH một lần:

Theo quy định tại Điều 60 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Điều 1 Nghị Quyết số 93/2015/QH13 ngày 01/01/2016 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thực hiện chính sách BHXH một lần đối với người lao động có quy định về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần cho người tham gia BHXH.

- Điều kiện là người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

- Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ 2014 trở đi.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 25/04/2017