Câu hỏi: Chế độ thai sản

Người hỏi: Nguyễn Thị Tuyền / Địa chỉ: Nguyễn Thị Tuyền / Ngày hỏi: 07/05/2017

Tôi là giáo viên, nghỉ chế độ thai sản từ tháng 10/2015 đến hết tháng 4/2016, tôi đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán tiền nghỉ chế độ thai sản là 6 tháng theo qui định. Sau khi hết nghỉ chế độ tôi đi làm đến tháng 9/2016 tôi nhận được quyết định tính nâng lương từ 2,06 lên 2,26 tính từ tháng 2/2016. Vậy  tôi xin hỏi, từ tháng 2/2016 đến hết tháng 4/2016 là 3 tháng (nằm trong thời gian nghỉ chế độ thai sản) phần chênh lệch do tăng hệ số lương 0,2 của tôi do đơn vị nào chi trả (cơ quan bảo hiểm xã hội hay đơn vị chủ quản của tôi). Nếu muốn được thanh toán phần chênh lệch này tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh có ý kiến trả lời như sau:

Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định và Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013 do đó chế độ thai sản của bà Tuyền được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Thứ nhất, về việc bà Tuyền trình bày bà được nghỉ chế độ thai sản từ tháng 10/2015 đến hết tháng 4/2016 là 7 tháng và được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán tiền nghỉ chế độ thai sản là 6 tháng, như vậy là không đúng. Qua xem xét danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02a-TS) mà Trường PTDT Bán Trú TH&THCS Pá Hu nộp cho cơ quan BHXH huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái để báo tăng, báo giảm thai sản cho bà Nguyễn Thị Tuyền thì bà Tuyền nghỉ thai sản từ tháng 11/2015 (không phải từ tháng 10/2015) đến hết tháng 4/2016, thời gian là 6 tháng và trong khoảng thời gian này bà Tuyền không phải đóng BHXH; BHXH huyện Trạm Tấu cũng không thu và truy thu BHXH với mức lương 2,26 của bà Tuyền từ tháng 2/2016.

Thứ 2, theo quy định tại Khoản 1, Điều 94 Luật BHXH số 71/2006/QH11 về tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nay là tiền lương cơ sở).

Tại Khoản 1, Điều 35 Luật BHXH số 71/2006/QH11 quy định, người lao động được hưởng chế độ khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo bà Tuyền trình bày, bà nghỉ sinh con từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016. Trong thời gian đó bà được nâng bậc lương. Đối chiếu với các quy định trên, cơ quan BHXH không phải chi trả truy lĩnh chênh lệch tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) giữa bậc lương mới và bậc lương cũ cho bà Tuyền. Vì cơ quan BHXH không thu và truy thu BHXH thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 4/2016 của bà Tuyền

Thứ 3, do thời gian nghỉ sinh con bà Tuyền không làm việc nên cơ quan, đơn vị không phải trả lương cho bà. Bà Tuyền cũng không được truy lĩnh chênh lệch tiền lương và phụ cấp (nếu có) giữa bậc lương mới và bậc lương cũ, vì trong thời gian nghỉ sinh con bà không làm việc ở bậc lương mới.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

 

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 29/05/2017