Câu hỏi: Bảo hiểm y tế học sinh

Người hỏi: Phạm Hữu Khuyến / Địa chỉ: Phạm Hữu Khuyến / Ngày hỏi: 14/12/2016

Tôi có con trai sinh năm 2005, bị mắc bệnh Hemophinia- bệnh thiếu yếu tố 8, yếu tố đông máu. Thường xuyên phải vào điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương, mỗi đợt điều trị tôi phải chi trả rất nhiều tiền mặc dù tôi đã cho cháu tham gia bảo hiểm y tế học sinh, với mỗi đợt điều trị của cháu làm ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình tôi, trong khi đó gia đình tôi thuộc gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi và chồng tôi đi làm thuê thu nhập không ổn định.

Tôi xin hỏi cơ quan chức năng, tôi muốn xin cho cháu hưởng bảo hiểm y tế 95% thì thủ tục và điều kiện như thế nào kính mong quý cơ quan giải đáp cho tôi sớm nhất có thể. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung câu hỏi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành có ý kiến trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Điểm e khoản 1 Điều 9, Chương III, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiếm xã hội Việt Nam quy định Người có thẻ BHYT học sinh khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định (khi vào điều trị ngoại trú tại Bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương nếu trình thẻ BHYT, thẻ học sinh, giấy chuyển viện hợp lệ) được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT và cùng chi trả 20% chi phí khám bệnh, chưa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT .

Thủ tục và điều kiện xin hưởng BHYT 95% chi phí khi đi khám bệnh, chữa bệnh:

2. Điều kiện để được hưởng BHYT 95% chi phí khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định thì phải thuộc đối tượng người thuộc hộ gia đình cậnnghèo(quy định tại điểm e khoản 1, Điều 4, Chương II, Nghị định số 105/2014/NĐCP).

Đối chiếu với trường hợp của gia ông Khuyến, nếu gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì liên hệ với UBND xã nơi cư trú để được đưa vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi có quyết định phê duyệt, UBND xã lập thủ tục cấp thẻ BHYT theo quy định gửi cơ quan BHXH để được cấp thẻ BHYT hộ cậnnghèo.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 28/12/2016