Câu hỏi: Chế độ BHXH do mất hồ sơ

Người hỏi: Vàng Xuân Chảng / Địa chỉ: Vàng Xuân Chảng / Ngày hỏi: 17/04/2019

Bố tôi tham gia công tác tại Trạm y tế xã từ năm 1973, trong thời gian tham gia công tác Bố tôi đều tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định. Bố tôi đã từng tham gia các chức vụ như: Y tá và Trưởng trạm y tế (tuy nhiên thời gian giữ chức vụ trưởng trạm tôi chưa rõ là bao nhiêu năm). Nhưng đến năm 1989, do điều kiện gia đình khó khăn nên bố tôi đã xin nghỉ việc. Do qua trình công tác có di chuyển trạm y tế nhiều lần cũng như không cất giữ hồ sơ, giấy tờ cẩn thận nên các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quá trình công tác của Bố tôi đã mất hoàn toàn. Năm 2002 vì sức khỏe nên bố tôi đã mất. Tôi có tham gia công tác ở xã nên qua một vài lần tôi có đến Phòng Nội vụ huyện để tìm hồ sơ giấy tờ có liên quan đến người khác, tình cờ tôi thấy trong danh sách cán bộ, công chức của xã vẫn có tên Bố tôi ở trong đó đầy đủ qua các năm. Đồng thời danh sách ký nhận lương của bố tôi lưu giữ tại UBND xã vẫn còn. Hiện nay chúng tôi là con cháu đang gặp rất nhiều khó khăn về hoàn cảnh kinh tế gia đình. Căn cứ các thông tin nắm được về thời gian công tác của bố tôi như trên.

Vậy tôi xin hỏi: 1. Trường hợp của bố tôi có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần về Bảo hiểm xã hội không? 2. Tôi muốn làm các thủ tục để nhận hỗ trợ theo chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về quá trình công tác, cống hiến và chế độ Bảo hiểm của bố tôi được không? 3. Mặc dù bố tôi đã mất nhưng những cán bộ, công chức cùng thời công tác bố tôi vẫn còn, tôi muốn lấy xác nhận của họ về thời gian công tác của bố tôi để làm căn cứ bổ sung hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với bố tôi có được không? Kính mong nhận được sự tư vấn trả lời của cơ quan chức năng. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Câu trả lời:

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời vấn đề công dân Vàng Xuân Chảng hỏi như sau:

Tại Khoản 6, Điều 123 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định: Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước đây đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân.

Căn cứ vào quy định Khoản 6 nói trên: Trường hợp của bố công dân Vàng Xuân Chảng được thực hiện theo Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước; Thông tư số 10-TT/LB ngày 07/6/1988 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung việc tính thời gian công tác đối với cán bộ y tế xã, phường, cụ thể:

            + Tại Điểm c, Khoản 12, Mục II, Thông tư 13/NV quy định:

"…Còn những trường hợp không do yêu cầu của tổ chức mà công nhân, viên chức tự ý xin thôi việc, quân nhân xin giải ngũ vì hoàn cảnh riêng, sau được trở lại làm việc thì thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ không được tính là thời gian công tác liên tục…"

            + Tại Thông tư số 10-TT/LB quy định:

"…Những trường hợp như có thời gian công tác ở trạm y tế xã, phường rồi nghỉ việc về gia đình (đứt quãng) hoặc vi phạm kỷ luật bị buộc không cho làm nghề cũ, sau đó thoát ly trở thành công nhân viên chức Nhà nước; hoặc tự ý bỏ việc để xin vào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước; hoặc xin thôi việc bỏ nghề cũ để làm nghề khác thuộc biên chế Nhà nước đều không được tính là thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của bố công dân Vàng Xuân Chảng do hoàn cảnh gia đình khó khăn đã tự xin nghỉ việc nên thời gian công tác tại trạm y tế xã không được tính là thời gian công tác để hưởng các chế độ BHXH.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/04/2019