Câu hỏi: Khám bệnh có thẻ BHYT có giới hạn số lần khám

Người hỏi: Nguyễn Thị Thu Hồng / Địa chỉ: Nguyễn Thị Thu Hồng / Ngày hỏi: 17/04/2019

Tôi xin hỏi Bảo hiểm y tế có quy định trong một tháng được khám tối đa bao nhiêu lần không? tôi nghe nói chỉ được khám một lần trong tháng như thế sẽ thiệt thòi cho người tham gia BHYT, vì có thể trong một tháng bị 2 loại hoặc 3 loại bệnh khác nhau? Xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Chương I, Luật Bảo hiểm y tế số 25/200S/QH12 ngày 14/11/2008 quy định: Quỹ bảo hiểm y tế là qu tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, chi phí quản lý bộ máy của t chức bảo hiểm y tế và những khoản chi phí hợp pháp khác liên quan đến bảo hiểm y tế” và tại Khoản 3, Điều 36, Luật Bảo hiểm y tế quy định quyền của người tham gia bảo hiểm y tế: “Được khám bệnh, chữa bệnh”.

Đối chiếu với nội dung câu hỏi thì Luật Bảo hiểm y tế không quy định trong một tháng người tham gia bảo hiểm y tế được khám tối đa bao nhiêu lần. Số ln khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào tình trạng sức khỏe, các loại bệnh tật của người tham gia BHYT không may bị mắc phải. Người tham gia Bảo hiểm y tế nếu không may bị ốm đau, mắc bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Tuy nhiên để tăng cường hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có Công văn số 1246/BHXH-CNTT- GĐBHYT ngày 25/10/2016 về việc cấp tài khoản tra cứu thẻ BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT trên cơ sở kết quả tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT. Đ nghị các sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện trước khi khám bệnh, chữa bệnh những nội dung sau:

- Trường hợp lịch sử KCB BHYT trên Hệ thống thể hiện người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh nhiều lần trong ngày với cùng một mã bệnh tại các sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thì cơ sở khám chữa bệnh giải thích cho người bệnh hiểu và không thực hiện KCB BHYT.

- Trường hợp sau khi tra cứu lịch sử KCB BHYT trên Hệ thống thể hiện người có thẻ BHYT đã đi khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở khám chữa bệnh dựa trên thông tin lần khám bệnh, chữa bệnh trước đó của người bệnh (thuốc, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm...) để có chỉ định phù hợp, không chỉ định và thanh toán chồng chéo những loại thuốc, dịch vụ k thuật, xét nghiệm của lần khám bệnh, chữa bệnh trước chưa sử dụng hết đồng thời giải thích cho người bệnh hiểu rõ chế độ, quyền lợi khi đi khám bnh, chữa bệnh.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/04/2019