Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện

10/07/2017 14:47:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Từ ngày 1/7/2017, chính sách về bảo hiểm xã hội có nhiều thay đổi.

Từ ngày 1/7/2017, chính sách về bảo hiểm xã hội có nhiều thay đổi.

Mức lương cơ sở tăng 1.300.000 đồng/tháng là căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn 2159/BHXH-BT, hướng dẫn mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2017.

Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP. Trong đó, người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Từ ngày 1/7/2107, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng thay đổi, mức cao nhất là 26.000.000 đồng/tháng (1.300.000 đồng/tháng x 20 lần).

Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đã trình Chính phủ phê duyệt dự thảo về Nghị định điều chỉnh mức lương hưu. Nghị định sẽ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, nếu được thông qua.

Dự thảo của Nghị định trên được dự theo căn cứ của Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11-11-2016 của Quốc hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Quốc hội giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở; thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,44% đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trợ cấp trước ngày 1/7/2017.

Thu Nga