Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tập huấn quy trình mới về thu, quản lý sổ, thẻ

30/08/2017 11:01:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền và tập huấn quy trình nghiệp vụ, Quản lý Thu, Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy trình giao dịch hồ sơ điện tử theo Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 cho 250 cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng công tác tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 838/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc gắn mã sổ bảo hiểm xã hội và phần mềm Bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, phần mềm Bộ công cụ giao dịch điện tử và phần mềm TN&QLHS.

Kết thúc Hội nghị tập huấn, 100%  cán bộ làm công tác nghiệp vụ bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động đã nắm chắc chủ trương, quy định mới về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm tự nguyện, công tác cấp sổ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế và thao tác thành thạo phần mềm ứng dụng trong quy trình thu.

Ban Biên tập