Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

BHXH Trấn Yên phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

21/05/2020 10:51:00 Xem cỡ chữ
Hiện nay, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt 94.35%. Nhằm mục tiêu 100% số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học mới, Bảo hiểm Xã hội huyện đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu này.

Hiện nay, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt 94.35%

Tính đến thời điểm tháng 05 năm 2020, trên địa bàn huyện Trấn Yên 11.200 học sinh đang tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 94.35%. Trong đó, nhiều trường học hiện tại đã đạt tỷ lệ xấp xỉ 100% học sinh tham gia BHYT như: Trường THPT Lê Quý Đôn, tiểu học Thị trấn Cổ Phúc, tiểu học và trung học cơ sở Minh Quán, tiểu học và trung học cơ sở Vân Hội, tiểu học và trung học cơ sở Y Can. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn cũng gặp phải một số khó khăn như một số cơ sở giáo dục chưa có biện pháp ràng buộc học sinh sinh viên tham gia BHYT, chưa chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho sinh viên tham gia BHYT. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình, ảnh hưởng đến công tác thu và tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT .

Để đạt được mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong thời gian tới, BHXH huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp với Phòng giáo dục huyện Trấn Yên ban hành công văn về việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019 - 2020; Tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện chính sách BHYT học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền về một số nội dung trọng tâm về BHYT học sinh sinh viên; Tiếp tục thực hiện các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao năm học 2019 - 2020 và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để đánh giá chỉ tiêu thi đua hàng năm tại các trường.

Ban Biên tập