Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Những điều cần biết về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

03/11/2017 14:21:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để người dân hiểu rõ về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái xin giới thiệu với độc giả về những điểm chính trong chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

Thời gian hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên

Căn cứ theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư 59/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc thì điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản là lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên; 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Đối với đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập Ban Chấp hànhCông đoàn thì do chủ sử dụng lao động quyết định số ngày nghỉ theo quy định.    

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Ban Biên tập