Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

30/10/2019 15:01:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế được thể hiện nhất quán trong nhiều nghị quyết, chính sách của Ðảng, Nhà nước và từng bước được thể chế hóa, triển khai có hiệu quả trên thực tiễn. Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt, mang tính cộng đồng. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh nan y, BHYT thực sự trở thành mạng sống thứ 2 của người bệnh và là “cứu tinh” của cả gia đình người bệnh.

Tập huấn đào tạo và phát triển cộng tác viên và đại lý

Tại Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), tiến tới BHYT toàn dân (giai đoạn 2016 – 2017), Quốc hội giao Chính phủ: “phải bảo đảm đến năm 2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia BHYT và đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT”.

Để triển khai Nghị quyết này, ngày 14/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 – 2020 cho từng địa phương với mục tiêu năm 2015 phải đạt 75,4% dân số tham gia BHYT và năm 2020 đạt 84,3% dân số tham gia BHYT.

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, ngày 28/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT, giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, năm 2016 là 79% dân số tham gia BHYT và đến năm 2020 là 90,7% dân số tham gia BHYT.

Thực hiện các văn bản trên, các cơ quan, ban, ngành có liên quan, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành. Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị nói chung và của các bộ, ban, ngành, địa phương nói riêng, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT đã kịp thời được tổ chức triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Để mở rộng phạm vi bao phủ về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 538 phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020”. Từ Đề án này đã tác động tích cực đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình.

Để tăng tỉ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình, thời gian qua BHXH tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp tuyên truyền vận động, cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn để người dân hiểu rõ tính “ưu việt” của chính sách BHYT. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lựa chọn theo nhóm đối tượng để có nội dung tuyên truyền, đối thoại phù hợp… Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng chú trọng mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT, đến nay cơ quan BHXH đã ký hợp đồng với 90 đại lý thu BHXH, BHYT, theo đó có 273 điểm thu và có 316 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định.

Tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh hiện có trên 790.000 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ là 96%. Nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình trước đây phải tham gia BHYT dưới hình thức tự nguyện, theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 chuyển thành đối tượng tham gia BHYT bắt buộc nhưng theo hình thức hộ gia đình, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 84.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Đó là những con số thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành BHXH, trong công tác vận động người dân tham gia BHYT.

Song song với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tỉnh Yên Bái còn ký hợp đồng khám chữa bệnh với 24 cơ sở y tế, kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế để đảm bảo quyền lợi của người bệnh. Năm 2018, BHXH tỉnh đã giải quyết khám chữa bệnh BHYT cho gần 1,4 triệu lượt bệnh nhân với số tiền gần 860 tỷ đồng. Riêng trong 8 tháng đầu năm số chi quỹ khám chữa bệnh BHYT gần 500 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Xác định phát triển bảo hiểm y tế gia đình tiến tới BHYT toàn dân, BHXH tỉnh đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ được quyền lợi khi tham gia BHYT, được chăm sóc sức khỏe, được tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, từ đó nhận thức của nhân dân và người lao động đã được nâng lên rõ rệt. Hiện nay BHXH tỉnh đã có hệ thống đại lý đến tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh làm cầu nối với người dân.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, ngành BHXH đã tạo được sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm tham gia BHYT trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, nên tỉ lệ người dân hiểu và chủ động tham gia BHYT ngày càng tăng lên, xứng đáng trở thành trụ cột an sinh xã hội.

Ban Biên tập