Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam

20/03/2019 15:04:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sáng 20/3, tại Trung tâm Hội nghị diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố cùng đông đảo nhân dân thành phố Yên Bái.

Về phía Quân chủng Hải quân có đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều - Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn - Phó Chính ủy Quân khu 2.

Với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, cùng với cả nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn hướng về biển đảo của Tổ quốc nói chung, cũng như các cán bộ, chiến sỹ Hải quân và ngư dân đang ngày đêm bám biển, canh giữ biển đảo nói riêng với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm sâu nặng của đất liền với biển đảo quê hương. Đã có nhiều lượt cán bộ lãnh đạo tỉnh, cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị tỉnh đã tham gia các đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên các đảo của Tổ quốc, trong đó có quần đảo Trường Sa. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; tổ chức cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam; tham gia cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; tổ chức triển lãm về chủ quyền biển đảo; tham gia đóng góp xây dựng Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma; Cuộc vận động góp đã xây dựng Trường Sa; xây dựng quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, địa phương trong tỉnh có nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương, vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh ven biển khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng cột cờ mô phòng cột mốc chủ quyền Trường Sa tại sân trường để giáo dục truyền thống cho các em học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Hẩu, huyện Văn Yên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần huy động thêm nhiều nguồn lực cả về vật chất và tinh thần để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thông qua hoạt động này cũng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển đảo Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Hải quân để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân chủng Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nội dung nêu trong Chương trình phối hợp. Đồng thời, chủ động phối hợp để thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Quân chủng Hải quân với nội dung, hình thức phù hợp. Công tác tuyên truyên phải làm cho mỗi người dân đều nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội; trên cơ sở đó để mỗi người, mỗi tổ chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, bằng nhiều hình thức khác nhau. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong thực hiện chiến lược biển. Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến pháp luật quốc tế và của Việt Nam về biển, đảo; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với vùng biển, đảo, quần đảo trên Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp trên biển Đông, phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề biển, đảo.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh căn cứ nội dung đã ký kết để chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân triển khai thực hiện; tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo đối với đất nước; trong đó có tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh hoạt động dân vận, kết nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các đợt hành quân về nguồn thăm các địa danh lịch sử, văn hoá; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Vì biển đảo quê hương”, “Cả nước vì Trường Sa, Hoàng Sa”; tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, động viên với các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân và nhân dân, chiến sỹ huvện đảo Trường Sa để nhân dân Yên Bái hiểu sâu sắc hơn về biển, đảo Việt Nam hiện nay và chủ quyền đất nước. Thông qua đó, nâng cao ý thức, sự hiểu biết của nhân dân Yên Bái về cuộc sống nơi hải đảo của Tổ quốc, về biển, đảo và cùng chung tay quyết tâm gìn giữ chủ quyền đất nước.

Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, định kỳ hằng năm báo cáo việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Yên Bái với Đảng ủy Quân chủng Hải quân, đề xuất phương hướng, kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo để Chương trình phối hợp đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh Yên Bái đã dành cho cán bộ, chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao công tác tuyên truyền về biển đảo của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Cục Chính trị Hải quân phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện tốt các nhóm nội dung trong chương trình phối hợp giữa Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Yên Bái. Đồng chí cũng mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Yên Bái để công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo có sức lan tỏa rộng và đạt hiệu quả thiết thực.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Yên Bái đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam với 3 nội dung gồm phối hợp tuyên truyền miệng; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn hướng về biển đảo Việt Nam. Cùng với đó, các đại biểu cũng đã chứng kiến lễ ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân.

Ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái tặng Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam bức ảnh Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Tỉnh ủy Yên Bái bức ảnh “Bác Hồ đội mũ Hải quân” và tặng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái biểu trưng của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng; hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà cho hộ gia đình chính sách; tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của tỉnh Yên Bái; Doanh nghiệp Hải Phòng trao quà trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào vùng cao của tỉnh.

Một số hình ảnh của buổi lễ: