Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái thành lập Trung tâm Hành chính công

23/04/2018 15:19:00 Xem cỡ chữ
Sáng 22/4, ông Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông tin về Yên Bái thành lập Trung tâm Hành chính công.

Ông Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông tin về Yên Bái thành lập Trung tâm Hành chính công.

Trung tâm Hành chính công được đặt tại tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái là nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo danh mục thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng. Các thủ tục hành chính đưa vào giài quyết tại Trung tâm Hành chính công đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả; 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được số hóa xử lý trên môi trường mạng.

Tại cuộc trao đổi, ông Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái đã trao đổi làm rõ những nhiệm vụ cụ thể, bộ máy tổ chức, biên chế và lộ trình hoạt động của Trung tâm Hành chính công, với những nhiệm vụ cụ thể như: niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân, tổ chức liên quan; Hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc; Tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức; Giám sát, tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm theo quy định; Quản lý công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; phối hợp trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức các cơ quan được bố trí về làm nhiệm vụ tại Trung tâm; Phối hợp thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức làm việc tại Trung tâm; Phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính qua Trung tâm; Quản lý, vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm; Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần đến Trung tâm, được cán bộ hướng dẫn một lần để hoàn thiện và nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn sau đó nhận lại kết quả. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tại Trung tâm sẽ được kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ nên tránh được tiêu cực, nhũng nhiễu trong cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ. 

Bộ máy tổ chức, biên chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công gồm: Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Các Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Bộ phận giám sát và giải quyết kiến nghị. Biên chế hoạt động của Trung tâm được thực hiện qua 2 giai đoạn, giai đoạn thử nghiệm: Từ khi thành lập đến hết năm 2019, đưa khoảng hơn 50% thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm. Giai đoạn hoạt động chính thức: Từ năm 2020, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm. Khi Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động, sẽ có 18 bộ phận một cửa thuộc 16 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 02 cơ quan trực thuộc trung ương đóng tại địa phương  tỉnh với 743 thủ tục hành chính được thực hiện trong giai đoạn 1.    

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và hành chính công, góp phần xây dựng chính quyền "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân". Phấn đấu đến năm 2020, hầu hết các thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm thực hiện; chuẩn bị và tạo tiền đề để xây dựng cơ chế cung cấp các dịch vụ công thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo lộ trình phù hợp.

 

Hồng Hạnh