Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái cải cách hành chính: Kết quả từ sự quyết tâm

16/05/2018 23:22:00 Xem cỡ chữ
Yên Bái đứng thứ 42/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành và tỉnh, thành phố năm 2017, tăng 14 bậc so với năm 2016.

Công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát CCHC năm 2017 được tỉnh quan tâm. (Ảnh: Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại huyện Văn Yên).

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa công bố xếp hạng chỉ số CCHC cấp bộ, ngành và tỉnh, thành phố năm 2017. 

Theo đó, tăng 14 bậc so với năm 2016, Yên Bái đứng thứ 42/63 tỉnh, thành phố. Kết quả này thể hiện những nỗ lực trong CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của toàn hệ thống chính trị, nhất là những người đứng đầu. 

Do nhiều nguyên nhân mà chỉ số CCHC (PAR INDEX) do Bộ Nội vụ công bố hàng năm, Yên Bái luôn ở mức độ thấp và không ổn định. Nâng cao chỉ số CCHC và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển kinh tế là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh.

Điều này thể hiện rõ qua chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong Hội nghị đánh giá kết quả công tác CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017: "Cần phải xác định CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, trong đó đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với hai lĩnh vực này. Coi đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp, người dân”.

Do đó, năm 2017, tỉnh ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo điều hành CCHC như: Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/8/2017 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 6/11/2017 quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Cùng việc thành lập Ban Chỉ đạo CCHC Nhà nước, công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đưa CCHC là chỉ tiêu thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra CCHC qua việc thành lập đoàn kiểm tra chế độ công vụ để xử lý những cán bộ nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp... đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác CCHC, nhất là người đứng đầu. 

Từ sự quyết tâm và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, CCHC ở Yên Bái trong năm 2017 đã có sự chuyển biến rõ nét. Chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương được nâng lên; hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương được hoàn thiện, đặc biệt, công tác cải cách TTHC thu được nhiều kết quả.

Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành 32 quyết định công bố TTHC chuẩn hóa, TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ với tổng số 906 TTHC. Với tổng số 1.654 TTHC hiện nay (cấp tỉnh 1.273; cấp huyện 269; cấp xã 105), các TTHC được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thường xuyên cập nhật các TTHC được công bố lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

Theo đó, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 2 ngày làm việc; giảm 40 - 60% thời gian giải quyết TTHC về đầu tư đối với các dự án đầu tư tại tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thông quan hàng hóa dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu...

Thêm một bước về đơn giản hóa TTHC, UBND tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ sắp xếp, bộ máy hành chính Nhà nước của tỉnh từng bước hoàn thiện.

Đến nay, cấp tỉnh còn 22 cơ quan với 126 phòng chuyên môn và 17 cơ quan, 69 phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc; cấp huyện còn 115 phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Cơ cấu tổ chức bộ máy của tỉnh Yên Bái đã thực hiện đúng theo các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, không có cơ quan, đơn vị nào thực hiện vượt quy định về cơ cấu tổ chức.

Phục vụ nhu cầu của tổ chức và cá nhân, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được triển khai thực hiện ở 15/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 9/9 huyện, thị xã, thành phố; 180/180 xã, phường, thị trấn và các cơ quan Trung ương trên địa bàn. Theo đó, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa đã dần được chuẩn hóa, đã xác định rõ quy trình giải quyết bảo đảm nhanh, gọn, kịp thời, đúng thời hạn quy định và đạt chất lượng.

 Việc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đã xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, từ đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo thuận lợi tốt cho người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện hiện đại hóa nền hành chính nhất là trong thực hiện cơ chế một cửa đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước của tỉnh...

Hiệu quả điều hành của bộ máy được nâng lên, người dân và doanh nghiệp đã được tạo điều kiện tốt nhất trong giải quyết công việc, là yếu tố quan trọng thu hút đầu tư. Năm 2017, số lượng các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đăng ký thực hiện dự án  có xu hướng ngày càng tăng, trong đó, nhiều dự án lớn có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được triển khai thực hiện như Dự án Khu liên hợp công nghiệp - thương mại - dịch vụ - đô thị IC12 của Công ty cổ phần Hoa Sen Yên Bái vốn đăng ký đầu tư 2.730,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại xã Tân Thịnh, phường Đồng Tâm và phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế Chân - Thiện - Mỹ, vốn đăng ký đầu tư 4.943,84 tỷ đồng; Dự án đầu tư nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái tại xã Minh Quân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái vốn đăng ký đầu tư trên 1 nghìn tỷ đồng; Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử EDGE GLASS tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên… đã và đang được triển khai đã tạo bước chuyển biến rõ nét về hợp tác và thu hút đầu tư của tỉnh.

Kết quả CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái trong năm 2017 là ấn tượng và đã được ghi nhận. Tuy nhiên, CCHC phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội là công việc liên tục, cần sự quan tâm và quyết tâm hơn nữa của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Để những năm tiếp theo CCHC sẽ thu được nhiều kết quả cao hơn, phục vụ mục tiêu xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

 

Theo Báo Yên Bái