Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Văn hóa công sở để phục vụ người dân tốt hơn

18/03/2019 15:00:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Xây dựng đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp. Đó là việc bài trí cơ quan, công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ xanh - sạch - đẹp; sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị....

Bộ phận một cửa xã Gia Hội, huyện Văn Chấn được đầu tư phục vụ tốt nhu cầu công việc của người dân.

Xây dựng văn hóa Đảng nói chung và xây dựng cơ quan văn hóa nói riêng là vấn đề đang được các cấp ủy Đảng và toàn xã hội quan tâm.

 

Vì nếu triển khai thực hiện tốt nội dung này sẽ góp phần quan trọng vào phát huy dân chủ trong Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, có trình độ, năng lực, mẫu mực; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Qua đó, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

Thực hiện nội dung trên, những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn được quan tâm và thu được nhiều kết quả.

 Nếu như năm 2000, toàn tỉnh mới có 715/1.033 cơ quan, đơn vị (chiếm 69,2%) đạt chuẩn văn hóa thì đến năm 2018, toàn tỉnh có 1.069/1.332 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (chiếm 80%) đạt chuẩn văn hóa. 

Từ kết quả trên, khi đến với mỗi cơ quan, đơn vị trong bộ máy chính quyền hành chính từ tỉnh đến cơ sở tại Yên Bái, điều dễ dàng nhận thấy có sự thay đổi lớn trong cung cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. 

Thực tế, để xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp thực hiện theo hướng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đó là việc bài trí cơ quan, công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ xanh - sạch - đẹp; sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị. 

Đặc biệt, việc vận động, quy định cán bộ, công chức chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không mê tín dị đoan; không uống bia, rượu trong giờ làm việc; thực hiện tốt quy định chung về trang phục công sở, nâng cao thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử với tổ chức cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính… 

Việc ttriển khai nâng cao đạo đức công vụ đã làm ý thức trách nhiệm và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi theo hướng phục vụ. Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2017, có 76,25% tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh hài lòng về cung cách phục vụ của cán bộ, công chức, cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Yên Bái. 

 

Phương châm hành động của tỉnh trong năm là: "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, để cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với công tác CCHC cần tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn nữa.

Theo đó, phát huy kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị của bộ máy hành chính và mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh và xây dựng cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp. Không chỉ chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội, không mê tín dị đoan; không uống bia, rượu trong giờ làm việc. 

Mọi cán bộ, công chức phải thực hiện tốt quy định chung của công sở, nâng cao thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử. Điều quan trọng nhất là nâng cao hiệu quả công việc qua việc phải có trách nhiệm cao với tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cuối tháng 2 vừa qua: "Đạo đức công vụ là nói không với tiêu cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác” và "Thực hiện văn hóa công sở để phục vụ nhân dân tốt hơn”. 

(Theo Báo Yên Bái điện tử)

Ban Biên tập