Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông tin cần biết

[Infographic] Những thông tin cơ bản về virus Covid-19

12/03/2020 10:38:48 Xem cỡ chữ Google
Qua những thông tin cơ bản về virus Covid-19 (tài liệu do Bộ Y tế phát hành) sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn chuẩn xác và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễm bệnh hiệu quả.

0 lượt xem