Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ

10 việc người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19

21/08/2020

CTTĐT - Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, một số tỉnh, thành trong nước xuất hiện những ca nhiễm mới trong cộng đồng; đòi hỏi chúng ta phải chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây:

10 việc người dân Yên Bái cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

05/08/2020

CTTĐT - Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, một số tỉnh, thành trong nước xuất hiện những ca nhiễm mới trong cộng đồng; đòi hỏi chúng ta phải chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây:

Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19

04/08/2020

Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Yên Bái: Triển khai tuyên truyên cài đặt ứng dụng Bluezone

04/08/2020

CTTĐT - Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay các biện pháp tuyên truyền để triển khai ứng dụng Bluezone đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Khuyến cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái

31/07/2020

CTTĐT - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 trong nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được lơ là, chủ quan; tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19

30/07/2020

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 2179/UBND-VX về việc kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch COVID-19 người dân cần biết

30/07/2020

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh dưới đây:

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với công dân đã đến Thành phố Đà Nẵng trở về địa phương chưa qua 14 ngày

27/07/2020

CTTĐT - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 25/7/2020 Bộ Y tế đã công bố thêm 02 ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng ở Thành phố Đà Nẵng (Bệnh nhân số 416 và số 418). Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 2126/UBND-VX yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

10 việc người dân Yên Bái cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/04/2020

CTTĐT - Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi chúng ra phải tập trung hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục làm tốt 10 chủ yếu sau đây:

10 việc người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch Covid-19

17/04/2020

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu; ở nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định và chúng ta phải hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây: