Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm nghèo trong năm 2013

13/06/2013 15:14:10 Xem cỡ chữ

CTTĐT - Tiếp tục thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, những tháng đầu năm 2013, Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn II huyện Lục Yên đang tích cực triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Các mô hình kinh tế giúp tỷ lệ hộ nghèo huyện Lục Yên năm 2012 giảm rõ rệt

Là một huyện miền núi, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, với mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho người dân, phát huy những kết quả đạt được của các dự án giảm nghèo trong năm 2012, bước sang năm 2013, trên cơ sở rút kinh nghiệm những hạn chế yếu kém trong công tác thực hiện các dự án giảm nghèo năm trước, Ban quản lý dự án giảm nghèo huyện đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, hướng dẫn các xã lập đề xuất, trình lên cấp có thẩm quyền để được xem xét đầu tư.

Xác định phát triển giao thông nông thôn là chìa khóa mở ra cánh cửa thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo đà cho nhân dân vươn lên thoát nghèo. Phát triển GTNT còn gắn với xây dựng Nông thôn mới, năm 2012 Lục Yên  tập trung đầu tư vào làm đường GTNT với 5 công trình, tổng số vốn thực hiện là 10 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn II huyện Lục Yên đã kết hợp với các xã nằm trong diện được hưởng lợi, tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tự nguyện hiến đất, hoa màu và cây cối để giải phóng mặt bằng. Nhận thức được đây là một chủ trương hướng tới nhân dân, phục vụ cho lợi ích của dân nên các hộ dân đã đồng tình ủng hộ, điển hình như xã Mường Lai, được đầu tư bê tông 1.300m đường giao thông từ nguồn vốn giảm nghèo giai đoạn II, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên việc giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, các gia đình đã không ngần ngại hiến đất, chặt bỏ cây cối để hoàn thành mặt bằng, nhanh chóng bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Mường Lai cho biết: “Năm 2012, Mường Lai được Ban quản lý dự án giảm nghèo huyện Lục Yên đầu tư 28 tiểu dự án, bao gồm: 12 tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và 16 tiểu dự án sinh kế chăn nuôi, trồng trọt, tổng số vốn thực hiện là trên 2 tỷ 300 triệu đồng. Các dự án phát huy hiệu quả cao, nhờ vậy bước sang năm 2013 nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Việc giải phóng mặt bằng các công trình giao thông diễn ra thuận lợi, tin tưởng răng năm 2013 này các dự án giảm nghèo sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả giúp người dân xóa đói, giảm nghèo”.

Nhìn chung công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường diễn ra rất thuận lợi, toàn bộ 5 tuyến đường trên đều đã có mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công, trong đó đã có 4 công trình khởi công và đi vào thực hiện. Các nhà thầu phấn đấu hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đầu tư phát triển giao thông nông thôn, năm 2013 huyện Lục Yên còn thực hiện 2 mô hình trồng tre măng bát độ và dong giềng theo hình thức liên kết thị trường. Cụ thể đã liên kết với công ty TNHH Vạn Đạt Hải Dương và công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Long Phú Cường, với hình thức các công ty sẽ tạm ứng cho nhân dân 30% giá giống, đảm bảo khâu bao tiêu sản phẩm. Trong đó, Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn II huyện đã đầu tư trồng 78ha măng tre bát độ, tại 3 bao gồm Khánh Hòa, Phúc Lợi, Động Quan và 49ha dong giềng tại 2 xã Mường Lai và Tân Phượng. Đến nay các hộ dân đã trồng đạt 100% diện tích, tre măng bát độ và dong giềng đang phát triển tốt.

Về các dự án sinh kế, chăn nuôi năm 2013 Lục Yên được đầu tư 73 tiểu dự án, tổng số vốn thực hiện là trên 4 tỷ đồng. Ban quản lý dự án giảm nghèo đã nhanh chóng chỉ đạo các xã họp dân, bình xét và lựa chọn các hộ tham gia. Hướng dẫn lập đề xuất, quy chế nhóm. Đến hết tháng 5/2013 đã có 19 tiểu dự án sinh kế trồng trọt, chăn nuôi đi vào thực hiện như: Trồng măng mai, nuôi cá...tại  một số xã như: Khánh Hòa, Mường Lai, Phúc Lợi, Động Quan...

Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Ảnh – Phó Ban TT Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn II huyện Lục Yên cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang tập chung vào công tác xây dựng giao thông nông thôn, khẩn trương giải phóng mặt bằng, lựa chọn được các nhà thầu đủ năng lực để tham gia thực hiện. Đối với các dự án sinh kế chăn nuôi, chúng tôi tiếp tục kết hợp với xã, giám sát chặt chẽ, hướng dẫn người dân các bước triển khai đảm bảo hiệu quả nhất”.

Trong thời gian tới, Lục Yên sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông. Nhắc nhở các nhà thầu thực hiện theo đúng thời gian, kế hoạch, đảm bảo về chất lượng. Đối với các tiểu dự án sinh kế chăn nuôi, nhanh chóng hoàn thiện mọi hồ cơ, thủ tục, sớm đưa các dự án vào thực hiện, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Triệu Huấn - Đài TT-TH Lục Yên