Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhiều hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em

09/03/2017 08:24:00 Xem cỡ chữ
Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có khoảng 252.700 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 95.763 trẻ. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 5.600 trẻ, trong đó chủ yếu gồm trẻ em khuyết tật (1.900 em), trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em mồ côi (3.560 em).

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng cặp phao cứu sinh cho trẻ em xã Phúc An (Yên Bình).

Trong năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ.

Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp để đảm bảo quyền khai sinh cho trẻ em. Ngành tư pháp đã chỉ đạo các trung tâm trợ giúp pháp lý, cán bộ tư pháp cấp xã tổ chức các đợt khai sinh và tư vấn miễn phí về quyền được khai sinh tại thôn, bản của các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Các vụ việc liên quan đến quyền trẻ em đều được phát hiện và xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm quyền trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng đã đảm bảo thực hiện đúng các quy định về tố tụng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho trẻ em.

Năm 2106, phát hiện 32 vụ có hành vi xâm hại 32 trẻ em; phát hiện và xử lý 22 vụ, 46 đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật. Cùng với hoạt động bảo vệ trẻ em, công tác chăm sóc trẻ em về các mặt như y tế, giáo dục, đời sống văn hóa tinh thần được thực hiện thông qua nhiều hoạt động như tiêm chủng, học tập, sinh hoạt hè, học kỳ quân đội…

Cùng đó, các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn được thực hiện thông qua nhiều dự án, chương trình và mô hình. Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 đã tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em từng bước chuyên nghiệp, có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ của mọi trẻ em…

Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 được tiếp tục triển khai. Qua đó, 50 cán bộ quản lý, nhân viên y tế trường học và các xã trên địa bàn thành phố Yên Bái và 50 nhân viên công tác xã hội cấp xã, nhân viên y tế trường học tại các xã, thị trấn huyện Lục Yên đã được tập huấn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ bị HIV/AIDS. Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp tục được duy trì ở Sơn Thịnh, Cát Thịnh (Văn Chấn), xã An Thịnh, Yên Phú (Văn Yên) và triển khai mới tại xã Minh Xuân và thị trấn Yên Thế (Lục Yên). Qua đó, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung cũng như chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Đặc biệt, đã tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội, giúp hàng trăm lượt trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận được các dịch vụ y tế, giáo dục, dinh dưỡng, tư pháp... góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ xã hội.

Để phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức ký kết triển khai Kế hoạch liên ngành về phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 với sự tham gia của 9 sở, ngành, đoàn thể tỉnh; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân bản, phát 4.500 bộ tờ rơi, sách mỏng về phòng chống tai nạn, thương tích đến 180 xã, phường, thị trấn; triển khai thí điểm mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em” tại 7 xã điểm.

Đặc biệt, trong năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động bảo trợ, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em. Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đã vận động được 470 triệu đồng; quỹ cấp huyện, xã vận động được 1,8 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đã hỗ trợ trên 5.000 trẻ em với tổng số tiền hỗ trợ là trên 416 triệu đồng để khám sàng lọc tim bẩm sinh, cấp học bổng, cung cấp dụng cụ học tập, khám sàng lọc cho trẻ phục hồi chức năng, hỗ trợ cho trẻ tham gia các sự kiện và hỗ trợ đột xuất.

Trong năm 2016, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng tiếp nhận trên 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và hỗ trợ cho trên 2.500 trẻ thực hiện các hoạt động về chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ đột xuất...

Những hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt là động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 

Theo Báo Yên Bái