Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em

02/06/2017 20:34:00 Xem cỡ chữ
Toàn tỉnh hiện có hơn 250.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Trẻ em đã được tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần, đặc biệt là trẻ em sống tại các vùng khó khăn, trẻ em trong gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Hãy tích cực hành động để ngày càng có nhiều trẻ em được vui chơi trong môi trường phù hợp!

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Yên Bái được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Trẻ em đã được tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần, đặc biệt là trẻ em sống tại các vùng khó khăn, trẻ em trong gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Toàn tỉnh hiện có hơn 250.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hàng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật.

Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm cho trẻ em phát triển toàn diện. Đến nay, 95% trẻ em dưới 6 tuổi và hàng nghìn trẻ em nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Hệ thống trường lớp được các địa phương quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu học tập, vui chơi của trẻ em.

Các ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích, đặc biệt dịp hè, dịp tết Trung thu. Đối với trên 2.000 trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, hiện nay, có 1.400 trẻ được nhận hỗ trợ qua nhiều hình thức, như: trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, trợ cấp học bổng, hỗ trợ phẫu thuật, nhận đỡ đầu...

Bình quân mỗi năm có hàng trăm em bị khuyết tật vận động, bị các dị tật đã được phẫu thuật miễn phí, được tặng xe lăn. Các em bị mắc bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ kinh phí từ 30 triệu đồng trở lên để phẫu thuật. Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trong tỉnh đã trao tặng hàng trăm suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học.

Các dịp lễ, tết, nghỉ hè, các cháu đều được tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, thăm hỏi, tặng quà. Các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được lồng ghép chặt chẽ và coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hàng năm, tỉnh và các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa không để trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị tai nạn thương tích đã được các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện bằng nhiều biện pháp hữu hiệu, đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản, chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng ngừa không để trẻ em bị ngược đãi, bị xâm hại tình dục, bị tai nạn thương tích. Tổ chức các lớp tập huấn, các diễn đàn, tư vấn cộng đồng... để cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ và cho chính trẻ em.

Triển khai các chính sách trợ giúp các hộ gia đình nghèo, cận nghèo để trẻ em trong các gia đình này được hưởng các quyền của trẻ em, giảm tình trạng trẻ em phải tham gia lao động sớm, quá sức có nguy cơ bị bóc lột sức lao động, bị ngược đãi, xâm hại.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung đã được triển khai thực hiện hiệu quả, mỗi năm, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều giảm khoảng 3%. Bên cạnh kết quả đạt được, các vụ trẻ em bị ngược đãi, bị xâm hại, bị tai nạn, thương tích... vẫn diễn ra. Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ có hành vi xâm hại 32 trẻ em. Ngoài ra, năm 2016, có 27 trẻ bị tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

Tháng Hành động Vì trẻ em năm nay có chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc triển khai Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2017. Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý, các bậc cha mẹ về việc tạo cơ hội cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển.

Các ngành chức năng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… cho trẻ em trong Tháng Hành động Vì trẻ em và trong kỳ nghỉ hè, đặc biệt là dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm tra, theo dõi và giám sát những trường hợp trẻ em bị bóc lột lao động và có nguy cơ bị bóc lột lao động; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bị ngược đãi. Giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và việc thực hiện các chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong gia đình nghèo...

Ngoài ra, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi, các chương trình hỗ trợ cho trẻ em, tạo mọi điều kiện cho trẻem phát triển toàn diện...

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng Hành động Vì trẻ em năm nay sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, để mọi người cùng nhau nêu cao tinh thần, trách nhiệm chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, giúp các em phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

 

Theo Báo Yên Bái