Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nghị lực thoát nghèo của đoàn viên trẻ

(31/10/2016)

CTTĐT - Xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo khó, đoàn viên trẻ Vũ Thanh Tùng - xã Y Can, huyện Trấn Yên luôn nung nấu trong mình ý chí phải làm sao để thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Làm giàu từ mô hình chăn nuôi hàng hóa

(31/10/2016)

CTTĐT - Anh Phùng Văn Hiếu - xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã gặt hái được nhiều thành công từ mô hình chăn nuôi hàng hóa, trở thành 1 tấm gương điển hình của xã Phú Thịnh và huyện Yên Bình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được nhiều người trong và ngoài huyện đến thăm quan, học hỏi.

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 - 2020

(30/10/2016)

CTTĐT - Sáng 15/10/2016, Yên Bái đã tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 - 2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Yên Bái nghiệm thu phiếu thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Yên Bái nghiệm thu phiếu thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

(11/10/2016)

CTTĐT - Thực hiện điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Phòng Lao động-Thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn thông báo một số nội dung có liên quan tới các đơn vị.

Nhiệm vụ của các cấp trong việc thu thập thông tin hộ nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Nhiệm vụ của các cấp trong việc thu thập thông tin hộ nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

(11/10/2016)

CTTĐT - Vừa qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa tỉnh Yên Bái năm 2016. Theo đó, Sở cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp.

Tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

(11/10/2016)

CTTĐT - Để triển khai kế hoạch thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, vừa qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa tỉnh Yên Bái năm 2016.

Tỉnh Yên Bái tiến hành thu thập đặc điểm hộ nghèo, cận nghèo, trợ cấp, trợ giúp xã hội.

Tỉnh Yên Bái tiến hành thu thập đặc điểm hộ nghèo, cận nghèo, trợ cấp, trợ giúp xã hội.

(11/10/2016)

CTTĐT - Để công tác thu thập thông tin vào phiếu đạt yêu cầu chất lượng theo quy định và đồng thời đáp ứng về tiến độ thời gian bàn giao phiếu, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Công văn yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ.

Khó khăn trong việc điều tra thu thập thông tin hộ có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

(11/10/2016)

CTTĐT - Việc điều tra thu thập thông tin hộ có đối tượng Bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại thời điểm điều tra theo phiếu C1 là một việc mới, chưa có tiền lệ, lại đòi hỏi tính chính xác cao trong khi trình độ của đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị trấn đặc biệt là các xã vùng cao, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế, vốn chưa quen với các công việc tỉ mỉ và có yêu cầu chặt chẽ về hình thức và nội dung ghi phiếu.

Yên Bái thu thập thông tin hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội

(11/10/2016)

CTTĐT - Vừa qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan đến việc điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Khó khăn trong việc điều tra thu thập thông tin hộ có đối tượng bảo trợ xã hội

Khó khăn trong việc điều tra thu thập thông tin hộ có đối tượng bảo trợ xã hội

(11/10/2016)

CTTĐT - Việc điều tra, thu thập thông tin người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên tỉnh Yên Bái đang được thực hiện, tuy nhiên công tác triển khai thực hiện còn gặp không ít khó khăn.