Câu hỏi: Chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB-XH

Người hỏi: / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 21/12/2016

Việc Bộ GD-ĐT bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho Bộ LĐ-TB-XH, có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển hệ thống giáo dục nghề trên cả nước nói chung?

Câu trả lời:

Ý nghĩa thứ nhất, đây là lần đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân của VN có một cơ quan thống nhất về quản lý giáo dục nghề nghiệp. Vì thế, nó tạo rất nhiều cơ hội thuận lợi để chúng ta chỉ đạo một cách nhất quán, nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người học.

Thứ hai, đây là cơ hội để chúng ta thực hiện chiến lược phát triển nhân lực của Đảng và Nhà nước thông qua việc phát triển giáo dục nghề nghiệp, kể cả xây dựng cơ sở pháp lý, triển khai thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp đến việc tạo động lực cho người học, nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo trong hệ thống.

Thứ ba, việc này tạo điều kiện cho các Bộ ngành địa phương trong toàn quốc cũng như các cơ sở dạy nghề, thống nhất trong việc chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện theo các quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội thông qua.

Thứ tư, tạo cơ hội và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để chúng ta đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được cả ba cầu: đó là phát triển nông nghiệp, nông thôn mà trọng tâm là mô hình nông thôn mới; về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đặc biệt tạo cơ hội để chúng ta đào tạo nguồn nhân lực hội nhập đáp ứng với quá trình thực hiện cộng đồng ASIAN cũng như thực hiện các hiệp định đa phương và song phương mà Việt Nam đã ký với các nước và các tổ chức quốc tế.

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 21/12/2016