Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật, điều kiện để làm thuyền viên là gì?

Người hỏi: / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 17/11/2016

Câu trả lời:

Khoản 2 Điều 29 Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Đủ 16 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam. Trường hợp anh Bình sinh ngày 15/6/1998, như vậy tính đến nay anh Bình đã đủ 16 tuổi, bảo đảm đủ điều kiện về tuổi làm thuyền viên

- Đủ tiêu chuẩn sức khoẻ và phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm. Bộ trưởng Bộ Y tế thống nhất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên;

- Có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện. Theo đó, các loại bằng, chứng chí chuyên môn bao gồm

    + Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng có thời hạn 05 năm và được phân hạng như sau: Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng được phân thành hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và hạng tư; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng được phân thành hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.”

   + Chứng chỉ chuyên môn bao gồm chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ chuyên môn đặc biệt, trong đó:

         +, Chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản là giấy chứng nhận khả năng của thuyền viên, người lái phương tiện xử lý các vấn đề về an toàn lao động, an toàn phương tiện, phòng chống cháy nổ, sơ cứu người bị nạn, bảo vệ môi trường;

         +, Chứng chỉ nghiệp vụ là giấy chứng nhận đủ khả năng đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy hoặc người lái phương tiện;

                  +, Chứng chỉ chuyên môn đặc biệt là giấy chứng nhận đủ khả năng làm việc an toàn trên phương tiện chở dầu, phương tiện chở hóa chất hoặc phương tiện chở khí hóa lỏng; giấy chứng nhận đủ khả năng điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao, phương tiện loại II tốc độ cao hoặc phương tiện đi ven biển .

Ngoài ra, trong trường hợp muốn làm người lái phương tiện thủy nội địa còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), gồm:

- Đối với người lái phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người phải có các điều kiện sau đây:

     + Đủ 18 tuổi trở lên;

     + Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế và biết bơi;

     + Có chứng chỉ lái phương tiện.

- Đối với người lái phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 5 tấn hoặc có sức chở đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người phải đủ 15 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ, biết bơi, phải học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa và được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp sử dụng phương tiện vào mục đích kinh doanh thì độ tuổi của người lái phương tiện giống như đối với người lái phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện, giấy chứng nhận học tập pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa cho người lái phương tiện.

Phương tiện loại I tốc độ cao là phương tiện phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người và có tốc độ thiết kế từ 30 km/h trở lên;

Phương tiện loại II tốc độ cao là phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người hoặc phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 5 người và có tốc độ thiết kế từ 30 km/h trở lên;

Phương tiện đi ven biển là phương tiện thủy nội địa được cơ quan đăng kiểm xác nhận đủ điều kiện đi ven biển thuộc tuyến đường thủy nội địa đã được công bố.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/11/2016