Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Noi gương Bác bằng những hành động thiết thực

12/11/2016 15:20:00 Xem cỡ chữ
Đã có 48 mô hình với những việc làm cụ thể gắn với việc học và làm theo Bác được triển khai thực hiện.

Đồng chí Lê Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn cho biết: “Là địa phương thuần nông, bởi vậy mà việc học tập và làm theo Bác phải là hành động thiết thực, không chỉ hô hào khẩu hiệu “đánh trống bỏ dùi”. Việc học tập, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo Bác đều được Đảng bộ triển khai tới 18/18 chi bộ, các tổ dân phố và cán bộ, đảng viên toàn thị trấn”.

Từ việc học và làm theo Bác, cán bộ chủ chốt của thị trấn đã sắp xếp công việc, thường xuyên bám cơ sở tại các tổ dân phố để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Qua đó, tự soi, tự đúc kết bài học kinh nghiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

Cùng với học tập nghiêm túc, việc xây dựng và bổ sung chuẩn mực đạo đức, đăng ký làm theo tấm gương, đạo đức của Bác được mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chú trọng thực hiện. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ đã đi vào nền nếp, hạn chế các biểu hiện hình thức, mang tính phong trào.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Nét nổi bật trong việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ thị trấn chính là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến qua từng năm. Các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể đã tích cực đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, triển khai các mô hình, phong trào với những việc làm cụ thể gắn với việc học và làm theo Bác.

Hiện nay, đã có 48 mô hình được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, các chi bộ đều bổ sung 2 - 3 mô hình phát triển kinh tế; mô hình tổ dân phố văn hóa không có tệ nạn xã hội... Hiện tại, thị trấn đã quy hoạch được vùng cây ăn quả tập trung với diện tích 104 ha; thí điểm trồng và phát triển mô hình cây thanh long ruột đỏ với diện tích 5 ha tại tổ dân phố 6A, tổ dân phố 7 cho hiệu quả kinh tế rõ rệt; duy trì ổn định 457 ha chè kinh doanh. Trong năm 2015, thị trấn đã triển khai xây dựng 1 cơ sở chăn nuôi lợn nái với số lượng 15 con, xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt với quy mô 4.000 con.

Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều hộ dân có mức thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm với các mô hình chăn nuôi, trồng chè kinh doanh kết hợp với trồng cây ăn quả. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt được Đảng bộ đặc biệt quan tâm; công tác xây dựng Đảng được chú trọng. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp mới được 69 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 308 đồng chí.

Qua đánh giá, phân loại hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị trấn giảm còn 4,01%; thu nhập bình quân đầu người hết năm 2015 đạt 27,4 triệu đồng/người/năm; trên 98% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm.

Ngay sau khi tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03, Đảng bộ thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được tiếp nối bằng những việc làm, chương trình cụ thể, thiết thực.

Trong đó, Đảng bộ xác định phải nghiêm túc trong triển khai quán triệt, học tập Chỉ thị 05, triển khai việc làm theo bám sát thực tế của địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức.

Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thông qua việc học tập, nhằm thúc đẩy, nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, củng cố và tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Báo Yên Bái