Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đảng bộ Hòa Cuông học và làm theo Bác

05/02/2020 09:11:00 Xem cỡ chữ
Để việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn.

Mô hình nuôi gà Minh Dư của đảng viên trẻ Trương Quang Đại, thôn 2 cho hiệu quả kinh tế cao.

Đầu năm 2019, Đảng bộ xã đã kịp thời tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập, 100% cán bộ đảng viên cam kết thực hiện chỉ thị và có những việc làm thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với chính quyền thôn tập trung giải quyết xử lý kịp thời hiệu quả những vấn đề nổi cộm bức xúc ở cơ sở như: tranh chấp đất đai, tệ nạn ma túy, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch… 

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã tuyên truyền, vận động đảng viên, nhân dân tích cực học tập, làm theo Bác bằng những công việc cụ thể như: Phát triển kinh tế hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...

8 năm làm Bí thư Chi bộ thôn 3, ông Hoàng Văn Cử luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người cán bộ đảng viên "miệng nói tay làm”. 

Đối với mỗi việc làm, chủ trương mới, ông đều đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó, tạo được sự đoàn kết trong Chi bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong thi đua phát triển kinh tế, XDNTM, xây dựng nếp sống văn minh. 

Nhờ đó, người dân trong thôn đã đóng góp được trên 300 triệu đồng, làm mới trên 2km đường bê tông, nhà văn hóa, 500m đường hoa; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm còn 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90%. 

Ông Cử phấn khởi: "Thôn 3 phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2020 nên tôi sẽ tuyên truyền, vận động đảng viên, nhân dân tiếp tục chỉnh trang khuôn viên, giữ đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, phát triển kinh tế - xã hội, góp sức xây dựng huyện NTM Trấn Yên bền vững”.

Có mặt tại trang trại gà của anh Trương Quang Đại, thôn 2 mới thấy được sự quyết tâm của người đảng viên trẻ luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi để làm giàu. Bắt tay vào nuôi gà Minh Dư từ năm 2017, anh Đại đã đi tìm hiểu về giống gà, học hỏi kinh nghiệm ở các mô hình đã thành công. Dù lứa đầu cho kết quả chưa như mong muốn, song anh không từ bỏ mà tiếp tục duy trì mô hình. 

Với diện tích trên 3.000 m2, hiện đàn gà 3.000 con và một năm xuất bán 2 lứa cho gia đình anh thu trên 250 triệu đồng/năm. Dự kiến năm 2020, anh mở rộng mô hình lên 5.000 con. Anh Đại cho hay: "Với tôi, cách tốt nhất để học tập và làm theo Bác là không chấp nhận đói nghèo mà phải tìm ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với bản thân và gia đình”.

Đồng chí Phạm Văn Quyết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Cuông cho biết: "Việc học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ xã Hòa Cuông đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đặc biệt, với sự đồng thuận trong ý Đảng, lòng dân nên năm 2019, Hòa Cuông đã xây dựng thành công NTM. Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”.      

 

 

Theo Báo Yên Bái