Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

19/01/2018 08:46:00 Xem cỡ chữ
Đến nay, toàn huyện có 148 mô hình tập thể, 69 mô hình cá nhân đăng ký thwucj hiện Chỉ thị 05 xây dựng thành mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Cán bộ, đảng viên UBND xã Tô Mậu xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện theo Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Lục Yên đã bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, xây dựng 12 văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề. 100% cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị. Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị cho 100% đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện và báo cáo viên cấp huyện. 100% cấp ủy Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị 05 với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 95%; tỷ lệ công chức, viên chức không phải đảng viên tham gia học tập đạt 97%.

Đến nay, toàn huyện có 148 mô hình tập thể, 69 mô hình cá nhân đăng ký xây dựng thành mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Trong đó, lựa chọn 12 tập thể, 2 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động "Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng), huyện đã có 5 tác phẩm tham gia. Xã Tô Mậu đăng ký là một trong những mô hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Khu vực thôn Mường Thượng trước là vùng trồng lúa, những năm gần đây nguồn nước cho sản xuất trở nên khó khăn, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo chuyển diện tích trồng lúa không hiệu quả sang trồng ngô.  

Bà Hoàng Thị Hồng - người dân thôn Mường Thượng cho biết: "Được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ xã, bà con dần chuyển đất trồng lúa sang trồng ngô cho hiệu quả hơn nhiều. Nhà tôi hiện có 6 sào cho thu hoạch 3 vụ/năm với sản lượng 350kg/sào/vụ, mỗi năm thu về 50 - 60 triệu đồng”. Một mô hình tập thể tiêu biểu khác là Huyện đoàn.

Đồng chí Hoàng Trung Chinh - Bí thư Huyện đoàn cho biết: "Năm 2017, Huyện Đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các cơ sở Đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm”; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn..”.

Huyện Đoàn tổ chức 4 lớp học tập, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 lồng ghép vào các cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng; 24 buổi tuyên truyền về nội dung và các kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cho trên 3.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN); 100% cán bộ chuyên trách Huyện đoàn và các cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn, 100% đoàn viên là công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch thực hiện…

Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 05, gương "Người tốt, việc tốt”; tập thể, cá nhân điển hình trong sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động tình nguyện, sơ kết và tổng kết công tác hàng năm; tuyên truyền trên trang Facebook của Huyện đoàn. Đặc biệt, Huyện đoàn đã đăng ký và thực hiện thành công mô hình xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi (13 sân), điểm bơi an toàn cho trẻ (6 điểm) thu hút 125 trẻ tham gia tại các xã: Trung Tâm, Phúc Lợi, Động Quan, An Lạc, Lâm Thượng, Khánh Thiện. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền vận động ĐVTN toàn huyện học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như mô hình nuôi thỏ của đoàn viên Đinh Hải Chiều, xã Lâm Thượng; mô hình nuôi gà của đoàn viên Vi Thanh Ghi, xã Khánh Thiện; mô hình trồng quế và chăn nuôi gà thả vườn của đoàn viên Đặng Văn Thanh, xã Phúc Lợi…  

Nhờ phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các cấp ủy Đảng trong huyện đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng tại các chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể quần chúng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các chi bộ, đảng bộ cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, các hội nghị của cấp ủy, hội nghị báo cáo viên cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể; các đơn vị trường học đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép trong hoạt động ngoại khóa và trong một số môn học, giờ chào cờ đầu tuần; gắn tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện thông qua phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình để lan tỏa và nhân rộng.

Xác định, lựa chọn đúng, trúng những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, những việc cần làm ngay, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Lục Yên đang trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân, có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội.

 

Theo Báo Yên Bái