Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thị xã Nghĩa Lộ: 150 mô hình điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05

09/03/2018 08:05:00 Xem cỡ chữ
Trong 150 mô hình điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 lựa chọn và đăng ký từ cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ thị xã có 89 mô hình tập thể, 62 mô hình cá nhân.

Năm 2017, Thị ủy Nghĩa Lộ tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ thị xã đã lựa chọn, đăng ký với Thị ủy 150 mô hình, trong đó 89 mô hình tập thể, 62 mô hình cá nhân. Thị ủy lựa chọn đăng ký với tỉnh 14 mô hình tập thể, 8 mô hình hộ gia đình, 9 mô hình cá nhân điển hình.

Ban Thường vụ và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, giúp đỡ, hướng dẫn việc xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm  theo Bác trong toàn Đảng bộ từ thị xã đến cơ sở.

Điển hình như mô hình chăm sóc người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ; mô hình trường học thân thiện ở Trường Mầm non Hoa Phượng; mô hình phát triển du lịch cộng đồng; mô hình xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư tại tổ 2, Tân An; tổ 17 phường Trung Tâm...

Qua thực hiện xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân theo Chỉ thị 05 bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo Báo Yên Bái