Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

60 mùa xuân Yên Bái làm theo lời Bác

19/03/2018 09:42:00 Xem cỡ chữ
Ngày 25/9/1958, tại Sân vận động thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái), Bác Hồ đã thân mật gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái động viên học sinh người dân tộc thiểu số huyện Văn Yên học tập và làm theo lời Bác

60 mùa xuân đi qua, nhưng tình cảm cao cả của Người qua những bức thư, lời căn dặn, phần thưởng cao quý mãi là nguồn sức mạnh, là ánh sáng, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái vững vàng tiến bước trên con đường ấm no, hạnh phúc...

Nói chuyện và ân cần dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trước hết, Bác nói đến vấn đề đoàn kết dân tộc. Đây là vấn đề số một, hết sức quan trọng bởi vì: "…Trước kia bọn thực dân phong kiến chia rẽ chúng ta, chia rẽ các dân tộc, xúi giục dân tộc này hiềm khích oán ghét dân tộc khác để chúng áp bức, bóc lột chúng ta. 

Nay chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ”. Bằng những hình ảnh ví dụ hết sức gần gũi, sinh động, dễ hiểu, Bác đã nêu ý nghĩa của vấn đề đoàn kết: "... 10 dân tộc ở tỉnh nhà như 10 ngón tay. Nếu xoè 10 ngón tay mà bẻ từng ngón, như thế có dễ bẻ không? Nếu nắm chặt cả 10 ngón tay thì có bẻ được không? Nếu kẻ nào chia rẽ thì phải làm thế nào? Thì phải đập vào đầu chúng nó…”.

Tiếp đến, Bác nói đến việc tăng gia sản xuất  phải làm thế nào để đời sống nhân dân được sướng hơn, được ăn no mặc ấm. Bác khẳng định, để làm được điều đó thì: "Phải tăng gia sản xuất ! … đồng bào phải cố gắng làm ăn định canh. Điểm nữa là nên tăng vụ… Thứ ba là về phân bón… Ruộng không có phân như người không có cơm. Người không có cơm có lớn được không? Lúa không có phân có tốt không?… Muốn có nhiều thóc phải bỏ nhiều phân…

Vấn đề thứ ba Bác đề cập đến trong bài nói chuyện là phải tiết kiệm và thực hiện đời sống văn hoá mới. Đó là, tiết kiệm trong tăng gia sản xuất, tiết kiệm trong tổ chức ma chay, cưới xin… Về xây dựng đời sống văn hoá mới gắn với thực hành tiết kiệm, Bác nói: "Đồng bào ta đây có nhiều điểm tốt, nhưng cũng còn có khuyết điểm cần phải sửa chữa dần dần. Hỏi có tiết kiệm không? Cũng có tiết kiệm nhưng lúc đám cưới, mời họ nội, họ ngoại chè chén linh đình, 2 bữa say sưa bằng thích. Nhưng sau đấy nhà trai, nhà gái phải bán trâu, bò, thóc, bán ruộng, đi vay nợ. Như thế là không tốt… đám ma cũng thế. Thường thì chôn cất cũng đủ, nhưng cũng cứ phải chén, thế rồi cũng bán thóc, bán trâu, bán ruộng…”. 

Cuối cùng, Bác đề nghị "Yên Bái phải thi đua để trở thành một tỉnh khá nhất của các tỉnh miền núi, liệu các cô, các chú có hứa với Bác thực hiện được không?”. Như một làn sóng, mọi người hô vang khẩu hiệu "Quyết tâm”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hứa quyết tâm thực hiện lời Bác dạy. 

60 năm đã trôi qua, những lời dạy bảo ân cần của Bác với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vẫn giữ nguyên giá trị. Bằng những lời nói ngắn gọn, mộc mạc, tình cảm, dễ hiểu, thấm sâu vào tâm trí mọi người, Bác đã gợi mở và định hướng những vấn đề hết sức quan trọng với sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Tuy không dùng đến lý luận chính trị để giải thích, nhưng những lời dạy bảo của Bác vẫn hàm súc và cô đọng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Những nội dung mà Bác đề cập đến không chỉ là những nhiệm vụ mang tính nhất thời, mà chính là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái trong cách mạng giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế hôm nay. 

Việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy sức mạnh nội lực, tập trung đầu tư phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nếp sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa đã, đang và tiếp tục là những vấn đề có tính chiến lược đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái. 

Đồng thời, qua bài nói chuyện của Bác, những người làm công tác tư tưởng cũng học hỏi được nhiều điều, nhất là về phương pháp tiếp cận, giải thích vấn đề phù hợp với đối tượng là quảng đại quần chúng nhân dân. Đó thể hiện sự lô gíc, khoa học nhưng nội dung hết sức thiết thực, gần gũi, không sáo mòn, đi vào từng vấn đề cụ thể.

Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân Yên Bái đã đoàn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực đạt những kết quả đáng khích lệ. Năm 2017 vừa qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng; thu ngân sách đạt trên 2.515 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay; kết cấu hạ tầng được đầu tư có trọng điểm; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được tăng cường; giảm nghèo bền vững; chủ động khắc phục nhanh hậu quả thiên tai sớm ổn định đời sống nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững. 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, của báo chí, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng.

60 mùa Xuân đi qua, Đảng bộ và nhân dân Yên Bái đã phấn đấu, thực hiện lời dạy và Di chúc của Người là hết sức to lớn và quan trọng. Song, trước tình hình và nhiệm vụ mới, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao tầm trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tham nhũng để góp phần xây dựng quê hương Yên Bái tiến tới giàu mạnh, văn minh, đáp lại sự mong mỏi và quan tâm của Người lúc sinh thời.

 

Theo Báo Yên Bái