Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018 tại Công ty Điện lực Yên Bái

09/07/2018 08:59:00 Xem cỡ chữ
Với chủ đề thiết thực là “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Công ty Điện lực Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thực hiện một số giải pháp về an toàn vệ sinh lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2018 cũng như đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn trong lao động.

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể được xây dựng chi tiết từ cấp Công ty đến Điện lực, phân xưởng và các phòng ban trong Công ty phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhiều hình thức đã triển khai như: Tham gia Lễ mít tinh Tháng công nhân và Tháng về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2018; tổ chức bồi huấn an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng cán bộ công nhân trực tiếp; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập sự cố và diễn tập an toàn; tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp tại các xã trong địa bàn; Đoàn thanh niên ra quân trong việc phát, dọn hành lang lưới điện, đảm bảo an toàn trong vận hành; thăm hỏi động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động và khám sức khỏe cho lực lượng người lao động trực tiếp...

Kết quả là các đơn vị đã chủ động trong việc xây dựng phương án phòng chống tai nạn lao động, đề ra nhiều giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động theo tình hình thực tế của đơn vị; treo trên 30 băng rôn tuyên truyền từ Công ty đến các tổ đội sản xuất; kiểm tra, kiểm soát 2.325 phiếu công tác, phiếu thao tác, lệnh công tác; bồi huấn, huấn luyện cho 1.096 lượt người; kiểm tra tại hiện trường làm việc với 126 lượt, trong đó 74 lượt kiểm tra do lãnh đạo cấp Công ty, Điện lực thực hiện, 52 lượt do cán bộ an toàn chuyên trách đơn vị thực hiện, kịp thời phát hiện xử lý giảm thưởng an toàn đối với người lao động không tuân thủ Quy trình, quy phạm; tuyên truyền cho trên 1.000 người dân về đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp, phát trên 28.000 tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện, hành lang an toàn và cẩm nang an toàn điện tại 12 xã trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên...; Đoàn thanh niên Công ty đã đảm bảo hành lang an toàn trong công tác vận hành cho nhiều km đường dây... Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty phối hợp với tổ chức Công đoàn Công ty tổ chức thăm hỏi, động viên với 19 trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh tật với số tiền gần 15 triệu đồng nhằm bù đắp một phần nhỏ trước mất mát về sức khoẻ tinh thần của CBCNV và người lao động.

Sự hưởng ứng thiết thực và đổi mới trên mang lại hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong Công ty Điện lực Yên Bái, với ý nghĩa mong muốn đó là: An toàn lao động để trở về bên gia đình./.

Ban Biên tập