Câu hỏi: Câu hỏi 2

Người hỏi: Tô Văn Hậu / Địa chỉ: Tô Văn Hậu / Ngày hỏi: 06/06/2017

Tôi xin hỏi hiện nay tỉnh mình có chính sách xuất khẩu lao động nước ngoài không ạ và thủ tục hay phí xuất khẩu nước ngoài là bao nhiêu ạ. Kính mong được sự trả lời của cơ quan?

Câu trả lời:

Chính sách người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi chung là đi xuất khẩu lao động) được quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Người lao động (trong đó có tỉnh Yên Bái) thuộc hộ nghèo, cận nghèo,người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp được tuyển chọn đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ theo quy định của Luật Việc làm; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; lao động ở các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a của Chính phủ đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020.

Người lao động đi xuất khẩu lao động phải do cơ quan, doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động tuyển chọn và làm thủ tục theo quy định. Chi phí đi xuất khẩu lao động tùy thuộc vào từng thị trường và theo quy định của Cục Quản lý lao động ngoài nước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để biết thêm chi tiết đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương để được hướng dẫn và giải đáp.

Trân trọng trả lời để bạn được biết./.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 06/06/2017