Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đài Loan tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp

(21/05/2020)

CTTĐT - Ngày 09/04//2020, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 691/QLLĐNN-ĐLAM để thông tin và hướng dẫn các Doanh nghiệp phái cử Việt nam chuẩn bị tốt cho việc cung ứng lao động nông nghiệp cho thị trường Đài loan trong thời gian tới.

Điều kiện đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông

(21/05/2020)

CTTĐT - Điều kiện đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông được quy định rõ tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều kiện đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại lãnh thổ Đài Loan

(21/05/2020)

CTTĐT - Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại lãnh thổ Đài Loan được quy định rõ tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quy định điều kiện đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

(21/05/2020)

CTTĐT - Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó quy định điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(21/05/2020)

CTTĐT - Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2020. Trong đó nêu rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

(21/05/2020)

CTTĐT - Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020 đến khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Giảm 50% lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(07/05/2020)

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(06/04/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó nêu rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Malaysia hạn chế tiếp nhận lao động nước ngoài

(30/03/2020)

Với tình hình gia tăng các ca mắc Covid-19, chính phủ Malaysia đã công bố cấm việc di chuyển, tụ tập đông người, hạn chế người nước ngoài nhập cảnh Malaysia (trừ một số trường hợp đặc biệt), đóng cửa trường học, các cơ quan chính phủ và tư nhân (trừ các cơ quan cung cấp các dịch vụ thiết yếu), hạn chế người Malaysia xuất cảnh... từ ngày 18 đến 31-3.

Xuất khẩu lao động đình trệ

(16/03/2020)

Nhiều đơn hàng tuyển dụng, đợt xuất cảnh lao động đều bị tạm dừng trong thời gian dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp và người lao động lo lắng.