Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì Dự án; Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình MTQG XDNTM, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

File đính kèm: