Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông báo tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch

Công Ty Điện lực thành phố Yên Bái thông báo tạm ngừng cấp điên theo kế hoạch

File đính kèm: