Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông báo công khai hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Trần Văn Quay.

Thông báo công khai hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Trần Văn Quay.

Thông báo công khai hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Trần Văn Quay.

File đính kèm: