Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

V/v đề nghị công bố Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Kèm danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận PL tỉnh Yên Bái năm 2019)

File đính kèm: