Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

1. Đầu năm 2007 tôi có mua mảnh đất 60m2 đã có sổ đỏ, tuy nhiên việc mua bán hai bên chỉ có giấy tờ trao tay (hợp đồng mua đất không có xác nhận của UBND phường). Tôi xin hỏi cơ quan chức năng, bây giờ tôi muốn xây dựng nhà cấp 4 và tách sổ có được không? Nếu có tôi cần phải làm những thủ tục gì?

2. Gia đình tôi đang chuẩn bị xây nhà, sổ đỏ đứng tên bố tôi, tuy nhiên hiện nay bố tôi đã mất, tôi xin hỏi mẹ tôi có thể đứng tên làm đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở được không vì tôi nghe nói người làm đơn phải là người mang tên trong sổ đỏ không biết có đúng hay không? nếu đúng gia đình tôi phải làm thủ tục gì để xây được nhà. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Phạm Thị Hằng / Địa chỉ: TP Yên Bái / Ngày hỏi: 19/01/2017

Câu trả lời:

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Về thủ thục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Căn cứ Khoản 2, Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định:

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Do gia đình bà Hằng chưa cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan nên UBND thành phố trả lời chỉ mang tính chất tham khảo. Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, UBND thành phố đề nghị gia đình bà chủ động liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái để được hướng dẫn lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Về thủ tục cấp phép xây dựng nhà:

-  Để được cấp giấy phép xây dựng nhà thì đất xin xây dựng phải là đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng thì kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền công chứng.

-  Người đứng tên làm đơn xin cấp giấy phép xây dựng phải là người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là người được người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ủy quyền.

Trong trường hợp như bà Hằng nêu thì người bố đứng tên trong sổ đỏ đã mất. Căn cứ Điều 676, Luật dân sự năm 2005 thì những người thừa kế theo quy định của pháp luật phải lập văn bản phân chia di sản thừa kế tại phòng công chứng. Tiếp đó người hưởng quyền thừa kế sẽ chủ động đến Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái để đăng ký thủ tục nhận thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau khi đã được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ sử dụng đất chủ động liên hệ với UBND phường nơi có đất để được hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 09/03/2017