Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Tôi hiện đang kinh doanh tranh thêu tay tại thành phố Hồ Chí Minh, nay tôi muốn mở thêm chi nhánh tại tỉnh Yên Bái. Vậy tôi xin hỏi tôi cần phải làm những thủ tục gì? sản phẩm của tôi được thông tin tại trang thông tin điện tử tại đường dẫn  (http://tranhtheutnc.com) sẽ chịu thuế ra sao? Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Bùi Văn Vĩnh / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 03/03/2017

Câu trả lời:

Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trong câu hỏi của ông Bùi Văn Vĩnh không đề cập đến loại hình doanh nghiệp của ông tại thành phố Hồ Chí Minh là loại hình doanh nghiệp gì (là doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh hay Công ty cổ phần). Do đó Sở Kế hoạch Đầu tư căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hướng dẫn chung về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp như sau:

Công dân nộp 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Thông báo thành lập chi nhánh (Theo mẫu quy định tại phụ lục II-11 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đố với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các  thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

4. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh.

Sau khi tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 20/03/2017