Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có rất nhiều cửa hàng bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ như Gà Cay, thịt hổ, tăm cay và một số loại bim bim do Công ty Cổ phần thực phẩm sạch HTT (Công ty này báo chí đã phản ánh về việc bị giả danh để sản xuất bim bim không rõ nguồn gốc xuất xứ cho trẻ em). Tôi đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để đảm bảo sức khỏe của thế hệ tương lai đồng thời lấy mẫu sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm sạch HTT để kiểm tra, đánh giá chất lượng xem có đủ điều kiện lưu hành không, đồng thời thông báo kết quả kiểm tra để người dân chúng tôi được biết, yên tâm sử dụng. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: công dân Nguyễn Thị Yến Nhi / Địa chỉ: Yên Bái / Ngày hỏi: 07/06/2018

Câu trả lời:

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ vào các nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Yến Nhi tại công văn số 52/CTTĐT-KT-DLĐT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 230/QLTT-NVTH ngày 14 tháng 6 năm 2018, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm với 2 nội dung chính sau: Thứ nhất, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác theo dõi nắm bắt địa bàn, phát hiện và xử lý ngay các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các sản phẩm thực phẩm (tăm cay, gà cay, thịt hổ, bim bim) của công ty Cổ phần thực phẩm sạch HTT, chủ động lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định, xử lý nghiêm nếu phát hiện các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Thứ hai, giao đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 171/QĐ-QLTT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chi cục, chủ động kiểm tra, lấy mẫu và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có sai phạm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nội dung chỉ đạo trên, hiện nay các Đội Quản lý thị trường trực thuộc và Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm của Chi cục đang thực hiện công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Kết thúc quá trình kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái sẽ thông báo tới các cơ quan thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái về kết quả kiểm tra, xử lý cũng như các kết quả xét nghiệm, lấy mẫu an toàn thực phẩm, để phản hồi kịp thời tới toàn thể nhân dân và người tiêu dùng được biết.

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 26 tháng 6 năm 2018 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái, phối hợp cùng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái lấy 03 mẫu thực phẩm gồm: Cá sợi nhật, Bin Zon Zon 3 anh em, Ống ma thuật do Công ty Cổ phần thực phẩm sạch HTT Hà Nội, địa chỉ sản xuất, Khu Công nghiệp Cầu Gáo, huyện Đan Phượng, Hà Nội sản xuất, gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái xét nghiệm đối với 03 mẫu thực phẩm trên.

Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã có kết quả kiểm nghiệm đối với 03 mẫu thực phẩm: Cá sợi nhật, Bin Zon Zon 3 anh em, ống ma thuật do Công ty Cổ phần thực phẩm sạch HTT Hà Nội sản xuất, kết quả 03 mẫu thực phẩm trên đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vậy Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái khẳng định các sản phẩm thực phẩm với tên gọi là “Cá sợi nhật”, “Bin Zon Zon 3 anh em”, “Ống ma thuật” do Công ty Cổ phần thực phẩm sạch HTT Hà Nội, địa chỉ Khu Công nghiệp Cầu Gáo, huyện Đan Phượng, Hà Nội sản xuất là các sản phẩm thực phẩm có nhãn hàng hóa thực phẩm đúng quy định, các sản phẩm trên có chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hiện nay Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc và đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra, xử lý các hàng hóa thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 12/07/2018