Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi muốn tìm quyết định số 102/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Nhờ Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Phạm Văn Mạnh / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 04/10/2018

Câu trả lời:

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã trao đổi với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh để cung cấp Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2006 về ban hành đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô, cơ giới đường thủy và hướng dẫn thực hiện  mà Công dân cần tìm, có đính kèm dưới đây đề nghị công dân Phạm Văn Mạnh download về máy tính để sử dụng.

Để giúp bạn đọc có thể khai thác văn bản, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có một số ý kiến chỉ dẫn như sau:

1. Đối với những văn bản của UBND tỉnh được công bố rộng rãi từ năm 2009 đến nay (Từ khi thành lập Cổng TTĐT tỉnh) đề nghị  truy nhập vào mục VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH trên Cổng TTĐT tỉnh để xem hoặc download về sử dụng.

2. Đối với các văn bản trước năm 2009 và nhưng văn bản không công bố trên Cổng TTĐT đề nghị công dân có nhu cầu cần tìm tài liệu liên hệ trực tiếp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh để được cung cấp theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái quy định về khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái (Có file văn bản đính kèm dưới đây).

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trả lời và cảm ơn công dân Phạm Văn Mạnh đã có ý kiến đề nghị!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 11/10/2018