Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi được biết ban bí thư TW đảng có Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện hành chính quốc gia HCM có Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG ngày 15/3/2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về Hướng dẫn chương trình để xác định trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

Vậy tôi xin hỏi các quy định đó có còn hiệu lực thi hành không? Nếu còn thì tôi tốt nghiệp Đại Học chính quy chuyên nghành giáo dục chính trị xếp loại khá có đủ điều kiện xét công nhận trung cấp chính trị không? Nếu được thì thời điểm nào, đơn vị nào tiếp nhận hồ sơ? Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người hỏi: Công dân Đỗ Phương Nam / Địa chỉ: Thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 05/10/2018

Câu trả lời:

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trả lời nội dung câu hỏi như sau:

1. Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chi Minh và Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG, ngày 15/3/2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về Hưónơ dẫn chương trình để xác định trình độ tương đưong trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ưong Đảng (khóa X) đến nay vẫn còn nguyên hiệu lực thi hành.

2. Theo Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG, ngày 15/3/2011 của Giám dốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh: Công dân có nhu cầu xác nhận trình độ lý luận chính trị phải có hồ sơ đề nghị gồm: đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị; văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); chương trình lý luận chính trị đã được học gửi về Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương để làm các thủ tục tiếp theo.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 18/10/2018