Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Cho tôi xin hỏi quy định xử lý về Đảng và Chính quyền khi cán bộ viên chức sinh con thứ 3 của tỉnh Yên Bái như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: công dân Hoàng Anh Minh / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 21/08/2018

Câu trả lời:

Thứ nhất, quy định xử lý về Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trả lời Công dân tại Văn bản số 688/CV-UBKTTU ngày 6/9/2018, được Cổng Thông tin điện tử đăng tải nội dung ngày 7/9/2018 tại chuyên mục Công dân doanh nghiệp hỏi.

Thứ hai, về việc xem xét, xử lý kỷ luật về chính quyền đổi với viên chức sinh con thứ 3, Sở Nội vụ xin trả lời công dân như sau:

Trước đây, Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em có quy định “Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ”. Tuy nhiên, ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế bãi bỏ Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 của Chính phủ không có quy đinh về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên. Đồng thời, hiện nay việc xử lý kỷ luật viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; nhưng Nghị định số 27/2012/NĐ-CP cũng chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức sinh con thứ 3.

Như vậy, pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể để thực hiện xử lý kỷ luật đối với viên chức sinh con thứ ba trở lên (trừ trường hợp viên chức là đảng viên). Nhưng một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn có quy định về vấn đề xử phạt viên chức sinh con thứ 3 (ví dụ: Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư số 54/2011/TT-BCA ngày 22/7/2011 của Bộ Công an ...) nên việc viên chức sinh con thứ ba trở lên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi viên chức đó công tác hoặc sinh sống.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 15/10/2018