Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là Chủ sở hữu của cở sở sản xuất Đồ Gỗ Đọi Tam chuyên bán và phân phối các sản phẩm trống gỗ và một số sản phẩm đồ gỗ khác được sản xuất tại Yên Bái. Hiện nay chúng tôi đang phát triển hệ thống website siêu thị online để bán và phân phối trống gỗ cho khách hàng trên toàn quốc. Website đăng ký kinh doanh với tư cách là cá nhân tại Hà Nội nơi tôi đang sinh sống và làm việc. Tôi muốn đóng góp công sức cho sự phát triển của làng nghề quê hương, nên tôi xây dựng hệ thống này với mong muốn giúp làng nghề bán được nhiều sản phẩm tới khách hàng trên cả nước. Vậy tôi muốn hỏi, hiện tại tôi đang làm thủ tục đăng ký website với Bộ Công thương thì có cần phải đăng ký kinh doanh đối với cơ sở sản xuất của mình tại Yên Bái nữa không? Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi gồm có: Trống gỗ; Trống nhạc cụ; Trống múa lân; Trống đình chùa; Trống trường học; Bồn tắm gỗ; Chậu gỗ; Thùng gỗ; Lân sư rồng. Rất mong được quan tâm và giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Ngọc Kiên / Địa chỉ: Yên Bái / Ngày hỏi: 08/06/2019

Câu trả lời:

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại Điều 7 Luật Thương mại 2005 quy định: "‘Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật". Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 8 Luật Doanh nghiệp cũng quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, đăng ký kinh doanh là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Ngọc Kiên phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ Đọi Tam. Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành và tùy thuộc vào nhu cầu, quy mô sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Ngọc Kiên có thể lựa chọn một trong những loại hình kinh doanh sau: hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các nội dung về đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Về đăng ký hộ kinh doanh: Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ- CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Chương VIII Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở hộ kinh doanh.

2. Về đăng ký doanh nghiệp: Khoản 2 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này”. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái hoặc có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

3. Về đăng ký hợp tác xã: Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012 quỵ định: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”. Thủ tục đăng ký hợp tác xã được quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Thủ tục đăng ký hợp tác xã được thực hiện tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện nơi dự định dặt trụ sở hợp tác xã.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 19/07/2019