Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện tôi là Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Trạm Tấu, Phó ban thường trực Ban an toàn giao thông huyện Trạm Tấu. Theo quyết định tăng lương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tôi được nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 7 lên bậc 8 (ngạch 01.003) từ ngày 01/12/2016, thời gian hưởng bậc lương mới và tính bậc lương lần sau kể từ ngày 01/12/2016, như vậy thời điểm tăng lương kỳ kế tiếp của tôi là từ 01/12/2019. Quá trình tăng lương tôi chưa được tăng lương trước thời hạn lần nào. Trong thời gian đó, năm 2016, 2017 tôi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, năm 2018 tôi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tặng Giấy khen lao động tiên tiến năm 2018. Xin hỏi với thành tích trên tôi có được tăng lương trước thời hạn không? nếu được thì tôi được tăng lương trước thời hạn là bao nhiêu tháng? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Trần Văn Long / Địa chỉ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trạm Tấu / Ngày hỏi: 24/06/2019

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời công dân về việc nâng bậc lương trước thời hạn do thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:

Tại Điều 6 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Yên Bái quy định về cấp độ thành tích tương ứng với thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng như sau: “01 năm được tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh và Đoàn thể Trung ương do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.  Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của công dân Trần Văn Long là Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trạm Tấu kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban an toàn giao thông huyện Trạm Tấu được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có thể được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng. Tuy nhiên, ông Long đang hưởng lương bậc 8 ngạch Chuyên viên (mã số 01.003) từ ngày 01/12/2016 đến 01/12/2019 sẽ được nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 9 ngạch Chuyên viên (mã số 01.003) nên ông Long không thuộc đối tượng được nâng bậc lương trước thời hạn của năm 2019 (do đã đủ thời gian nâng bậc lương thường xuyên) đồng thời cũng không đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 (do đã giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch Chuyên viên, mã số 01.003) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 03/07/2019