Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Con tôi làm kế toán xã, thuộc khu vực thành phố Yên Bái từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 4 năm 2019 thì có Quyết định thôi việc do thừa biên chế. Vậy tôi xin hỏi con tôi có được hưởng 03 tháng lương theo quy định hay không? Vì đến thời điểm này sau 03 tháng nghỉ vẫn chưa được hưởng. Tôi thấy theo quy định Tổ trưởng dân phố, Bí thư chi bộ nghỉ đều được hưởng 03 tháng lương. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Hạnh / Địa chỉ: Thành phố Yên Bái / Ngày hỏi: 27/06/2019

Câu trả lời:

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái: “ Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức theo nghị quyết này, nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng chính sách trợ cấp 1 lần khi nghỉ việc theo quy định của Nhà nước thì được hỗ trợ 1 lần bằng 3 tháng phụ cấp hiện hưởng”.

Như vậy đối với trường hợp con của công dân Nguyễn Hạnh là kế toán xã không phải là cán bộ không chuyên trách cấp xã, và ở thôn, tổ nên khi nghỉ việc không thuộc đối tượng được hỗ trợ một lần 3 tháng phụ cấp như các đối tượng được hưởng theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn UBND thành phố Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 10/07/2019