Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Điểm kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong tuần (từ 12-18/8/2019)

CTTĐT - Trong tuần công tác vừa qua (từ 12-18/8/2019), các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện Chương trình hành động 144-CTr/TU của ngành Tài chính và các đề án, chính sách trong lĩnh vực tài chính; làm việc với Sở Nội vụ; làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; tổ chức Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lần thứ ba năm 2019; lấy ý kiến tham gia vào đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận đến năm 2030; làm việc với các sở, ngành liên quan để xem xét tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển quỹ đất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019...đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n
CÁC TIN KHÁC