Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các địa phương

12/10/2018 07:25:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hộ

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn; chú trọng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đặc biệt là tuyên truyền vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chỉ đạo làm tốt công tác phát triển mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm xã hội cấp huyện và Bưu điện huyện thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hệ thống các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thực hiện.

359 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h