Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập tổ công tác xây dựng đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt

05/11/2018 15:37:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng đơn giá thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phân loại rác thải tại Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành.

Tổ công tác được thành lập với 8 thành viên trong Tổ thường trực và 9 thành viên trong Tổ thư ký giúp việc Tổ thường trực.

Tại quyết định này, UBND tỉnh cũng quy định nhiệm vụ của Tổ thường trực là tổ chức triển khai khảo sát, xây dựng đơn giá thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái trình UBND tỉnh ban hành để làm căn cứ áp dụng tại địa phương theo quy định.

Với Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp Tổ thường trực thực hiện các quy trình về nghiệp vụ, khảo sát tổng hợp số liệu liên quan để xây dựng đơn giá thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, Tổ công tác liên ngành triển khai xây dựng đơn giá thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Lương và các khoản phụ cấp lương của các thành viên của Tổ công tác liên ngành do đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ chi trả, các chế độ khác (nếu có) được thực hiện theo chế độ hiện hành.

 

305 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h