Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> An toàn giao thông

Yên Bái triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương

10/04/2019 07:09:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Yên Bái tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT

Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 18-CT/TW, quyết đạt được mục tiêu, yêu cầu giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự ATGT; tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông.

Xác định công tác bảo đảm trật tự ATGT là nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cần tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển, xây dựng hạ tầng giao thông; công tác quản lý vận tải, gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải với người điều khiển phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê; Công tác kiểm định kỹ thuật an toàn phương tiện và bảo vệ môi trường; Quản lý tốt hành lang ATGT, vỉa hè, đường phố; Có kế hoạch xử lý những điểm đen gây tai nạn giao thông.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự ATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, thiếu trách nhiệm quản lý gây hậu quả nghiêm trọng...

Thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và có biện pháp quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông. Quản lý tốt công tác đăng ký phương tiện giao thông theo hướng gắn chặt trách nhiệm chủ sở hữu phương tiện giao thông với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe.

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và quản lý nhà nước về trật tự ATGT, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu khi thực thi công vụ. Kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động quản lý giao thông vận tải, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; phát huy vài trò của các tổ chức chính trị xã hội, các ngành thành viên trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khi dân cư và xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp...an toàn; xây dựng văn hóa giao thông; đấu tranh, lên án các hành vi phạm trật tự ATGT.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự ATGT, đặc biệt là giữa ngành Công an với ngành Giao thông vận tải; xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự ATGT.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan, các Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

527 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h