Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Hội nghị trực tuyến “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”

04/01/2017 14:50:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 04/01/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu tỉnh Yên Bái

Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu Trung ương có Lãnh đạo Chính phủ; Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số Ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ; đại diện một số doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ tại địa phương.

Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu của nhiệm kỳ 2016-2020, có vai trò định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình hành động với mục tiêu tiếp tục tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, ngành khoa học và công nghệ đã tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp của ngành để đưa khoa học và công nghệ trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai chính phủ điện tử, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Trong năm 2016, hoạt động khoa học và công nghệ đã có nhiều kết quả nổi bật, thể hiện trong các nhiệm vụ: Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với các cam kết quốc tế và triển khai định hướng đổi mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hoạt động khoa học xã hội, nhân văn phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Các hoạt động hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh; Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ;… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận và tìm ra giải pháp để đưa nhanh khoa học và công nghệ trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai chính phủ điện tử, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của nước ta luôn có sự đóng góp của khoa học và công nghệ. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp. Trong lĩnh vực y tế, những thành tựu nổi bật trong y học đều xuất phát từ các kết quả nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phát triển ngành y tế, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các công trình nghiên cứu đã góp phần dự phòng, đẩy lùi nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Nhiều kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh đã được nghiên cứu ứng dụng thành công, nhiều loại bệnh đã được chẩn đoán, điều trị với tỷ lệ trhành công cao, giá thành rẻ, tiết kiệm cho xã hội hàng trăm tỷ đồng,… Chính phủ sẽ ưu tiên và tập trung nguồn lực cho phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng chiến lược phát triển công nghệ của đất nước, chiến lược thu hút công nghệ từ bên ngoài.

Ngành khoa học và công nghệ cần tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao, phải là hướng ưu tiên trong hội nhập quốc tế. Các cấp, ngành địa phương phải kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tạo mọi thuận lợi cho các nhà khoa học, các tổ khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp và người dân. Tuyên truyền cung cấp kịp thời các thông tin về cơ chế chính sách, các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ đến cơ quan quản lý nhà nước các cấp và nhân dân. Từ đó nâng cao hiểu biết chung về khoa học và công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, đầu tư cho khoa học công nghệ cần thiết thực hơn, ưu tiên đề tài gắn với sản xuất và thực tiễn đời sống...

127 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h